Uzungöl tarihi, resmi belgeler incelendiğinde 1683 yılına kadar gidiyor. Osmanlı İmparatorluğu arşivini incelediğinde1643 yılında Şerah’tan vergi alındığı ancak bu tarihte Şerah’ta yerleşim olmadığını görülmekte. 1643 yılında Çaykara İlçesinde toplam olarak 26 Hane yerleşik nüfustan Avarız Vergisi alındığı tesbit edilmiştir. Şerah’ta ise yerleşik Nüfus bulunmamakta ancak buradan 2 Rub.Avarız Vergisi alındığı anlaşılmaktadır. Avarızhane Vergi alınan Hane anlamına gelmektedir.

Uzungöl doğal manzara izleme, yürüme, tırmanma ve botanik (bitki örtüsü incelemeleri) turizmine uygun bir yerdir. Uzungöl’ de, bir vadi içinden akan temiz, berrak sulu bir dere, dar ve uzun küçük bir göle dökülür ve oradan taşarak akar ve Of kasabasından denize ulaşmak üzere Solaklı deresine (çayına) katılır. Bu temiz ve berrak sulu dere ve oluşturduğu göl karaçam ve diğer Karadeniz dağ ağaçlarından oluşan ormanla çevrilidir. Uzungöl’ ün bulunduğu bölge dama bulutludur. Gökyüzünün mavisi, güneş, bembeyaz bulut, yemyeşil orman ve berrak sudan oluşan manzara insanın iştahını açar. O nedenle Uzungöl’de yenen alabalık daha lezzetlidir.

1643 senesinde Şerah’ta nüfus görülmezken 1681 senesinde 12 hane yerleşik nüfusun yaşadığı görülmektedir. Bu nüfus Köseli, Şerah ve Şekersu’da yaşamaktadır. 1681 senesi kayıtlarına göre Şerah’tan 2.5 Rub. Avarız Vergisi alınmaktadır.

Burada önemli bir nokta1681 senesi itibarı ile Şerah Nüfusunun Çaykara’daki nüfusun % 2.85’ini oluşturduğu gözlemlenmektedir.

200 yıl sonrasına 1876 tarihli Osmanlı Salnamesine göre Çaykara’da genel durum şu şekildedir.
1681 ile 1876 Osmanlı Salnameleri Karşılaştırıldığında Uzungöl (Şerah) açısından önemli değişikliklerin olduğunu gözlemlenmektedir. Bu değişiklikler şunlardır.

1- Nüfus Bakımından: 1681’den 1876’ya kadar geçen 195 senelik zaman diliminde Uzungöl (Şerah) nüfusunda hızlı bir değişim yaşandığı gözlenmektedir. Aynı Gelişme Hane konusunda da yaşanmıştır. Hane sayısı 12’den 229’a,Nüfus ise 60’dan 710’a yükselmiştir.

2- 1681 senesindeki nüfus sayımına Köseli Köyü de dahildir. Oysa 1876 Nüfus sayımında Köseli Köyü ayrı bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Köseli Köyü’nün belli bir tarihe kadar Uzungöl’e bağlı olduğunu daha sonra Uzungöl’den ayrıldığını anlaşılmaktadır.

3- 1876 Nüfus sayımına göre Uzungöl (Şerah) Çaykara’nın en kalabalık ikinci yerleşim birimi konumundadır.

1879 tarihi itibarı ile hayvancılığın beldede gelişmiş olmadığını ve ilçede beslenen hayvanların ancak %0.43 kadarının beldede yetiştirildiği gözlenmektedir. Bu konu ile ilgili araştırmalar bizleri beldenin çevresinin sık ormanlık olduğu bu yüzden hayvancılığın yapılamadığı sonucuna ulaştırmaktadır.